Laatste melding

Facebook brw Oss

02-mrt Jaarverslag 2017

Ook dit jaar kunnen wij u een jaarverslag presenteren van post Oss.

Hieronder kunt u het voorwoord lezen en helemaal onderaan kunt u het jaarverslag downloaden.

 

Voorwoord Postcommandant

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de post Oss. Voor ons als actieve- en niet actieve leden van post Oss een mooi naslagwerk om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Door veel leuke reacties van voorgaande jaren merk ik dat dit jaarverslag ook veel wordt gelezen door collega’s binnen (en buiten) onze organisatie. Allemaal redenen om hier zeker mee door te gaan.

 

Vanuit de organisatie was het een jaar met voor ons als post weinig veranderingen, verloop en/ of verschuivingen van personeel. Een punt van aandacht is wel de 7 minuten regeling (Zie brandweer zorgsysteem) die terug is gebracht naar 6 minuten. Dit is voor een grote stad als Oss, met zijn verkeersdrukte en verkeer remmende maatregelen, een lastig punt. We moeten steeds meer alle zeilen bijzetten om dit te kunnen halen.

 

Er is in 2017 op eigen verzoek aan 1 persoon eervol ontslag verleent. Zoals het er nu voorstaat gaat er in het begin van 2018 nog 1 persoon onze post verlaten. Daarmee komt de teller op 39 personen te staan, dus de ondergrens is toch wel bereikt (we komen van 61 personen in 2011). In 2018 moeten we eens goed gaan kijken naar nieuwe aanwas.

 

Helaas kent ook het afgelopen jaar weer een aantal momenten die we liever niet zouden hebben meegemaakt. We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van vijf oud leden. Drie van deze oud-leden waren nog altijd veel bij activiteiten aanwezig, en ik mag wel zeggen dat dit ook grote steunpilaren waren van onze post. Dit is echt een gemis binnen onze post, want degene die mij goed kennen, weten dat ik er altijd heel erg veel waarde aan hecht, dat bij de diversen activiteiten ook de oud-leden aanwezig zijn.

 

De laatste jaren komt ook steeds de verbouwing van onze kazerne aan bod, en is hierover behoorlijk wat aandacht geweest in de krant en op de lokale omroep.

Ik ga ook niet meer roepen hoe en wanneer er wat zal gebeuren. Wat ik wel weet, is dat de vrijwilliger van post Oss niet zit te wachten op nieuwbouw of een mogelijke verhuizing, omdat de ruimte en mogelijkheden die de post nu op de huidige locatie heeft, bij een nieuwbouw altijd minder zullen worden.

 

Ook dit jaar hebben wij als brandweer de medewerking verleend aan activiteiten die we al jaren doen, en welke veel voldoening geven. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op de fietsexamens welke worden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland. Het achter terrein van onze kazerne dient dan als veilige start- en eind locatie voor zo’n 1200 fietsertjes, die vanuit onze kazerne hun examenrondje fietsen.

Ook was de stichting Bosjuweel weer een dagje aanwezig. Deze stichting organiseert al ruim 23 jaar reisjes voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze stichting komt ook alweer sinds jaren graag een dagje naar Oss. Dit jaar zelfs met een speciaal “brandweerlied” voor ons, wat tijdens de lunch in de kantine is gezongen. Ondanks het slechte weer van dit jaar is het toch hele een geslaagde dag geworden.

Nog een speciale klus was in Megen. Op de toren zaten weer drie pasgeboren ooievaars, die even uit hun nest moeten worden gehaald om deze te ringen en er voor onderzoek een aantal zaken worden vastgelegd. Er zijn altijd ook veel kinderen aanwezig die dan de nodige uitleg krijgen, en het van dichtbij kunnen meemaken. Zoals altijd was ook onze Burgemeester hierbij aanwezig, die ook zelf mee naar boven is geweest om de ooievaars terug te plaatsten in het nest.

Niet te vergeten rond Sinterklaas zo’n 600 kinderen op het schoolplein blij maken door zwarte Piet van het dak te redden op de Nicolaasschool die zelf niet meer naar beneden durfde.

Dit alles lukt nooit zonder de extra inzet van de korpsleden die daar in sommige gevallen zelfs verlof voor nemen bij hun werkgever.

 

Ook landelijk staat post Oss goed op de kaart. In 2017 zijn er een zestal dagen geweest waarop 18 brandweerregio’s onze kazerne hebben bezocht voor de landelijke testen voor de nieuwe communicatieapparatuur.

 

Op het gebied van materieel hebben we in december onze nieuwe tankautospuit (21-3131) in gebruik genomen. En prachtig voertuig, maar wel een hele andere bediening voor de chauffeurs dan dat we tot nu toe kennen. Intern zijn alle chauffeurs opgeleid door onze eigen post-instructeurs en hebben hiervoor een toets afgelegd om aan te tonen dat de voldoende bekwaam zijn met deze nieuwe technieken.

 

Een beetje onverwacht hebben we ons oude haakarmvoertuig (21-0087) moeten inleveren, doordat deze te grote onkosten kreeg. Ook dit is weer een gemis in onze post. Vooral, omdat dit voertuig drie zitplaatsen had die we nodig hadden bij bijstand van de ademluchtcontainer, en niet te vergeten de hydraulische kraan die bijna elke week zijn dienst heeft bewezen bij onze oefeningen.

 

Ook in 2017 hebben we weer de nodige keren hulp verleend. Maar het zijn weer minder inzetten als vorig jaar. Dit jaar zijn we 238 keer gealarmeerd, wat vorig jaar nog 253 keer was. Door de verdeling van de kazerne volgorde tabel (KVT) zijn er ook 58 uitrukken door onze buurposten in Oss afgehandeld.

 

De post Oss kent een strak beleid in een dienstrooster. Daarmee hebben we ook het afgelopen jaar weer bereikt dat we nooit “nee” hebben moeten verkopen bij de hulpaanvragen, en hebben altijd de benodigde wagens de weg op gekregen.

Wel merken we goed dat de belasting van de vrijwilliger steeds hoger wordt, en in een aantal gevallen zelfs te hoog. Dat laatste wil nog weleens worden vergeten, en waarvoor we aandacht gaan vragen binnen de organisatie.

 

Ook dit jaar weer mijn hartelijke dank en waardering aan alle vrijwilligers. Ondanks steeds drukkere agenda’s met andere dingen dan de brandweer, werk en het gezinsleven staan jullie toch steeds weer klaar. Ik ben trots om vrijwilliger te mogen zijn in Oss, maar ben nog meer TROTS op al mijn postleden die er altijd zijn en waarop ik kan bouwen.  

Mijn dank ook aan alle partners en het gezin, en daarnaast aan alle werkgevers die zo goed zijn om onze mensen de ruimte te geven om voor de burger in actie te komen. Want zonder de steun van al deze mensen kan de “vrijwillige” brandweer wel inpakken. 

Ik wens u allen veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

 

De postcommandant van de post Oss,

Hans Rigter

 

 

Hier is het jaarverslag van 2017 te downloaden.

 Omslag2017